Styret

STYRET

Følgende medlemmer er valgt for 2019.

Leder

Ivar Vatle

Tlf: 957 650 36

Epost: ivar@vatle.org


Nest-leder

Kathrine S. Heggeli

Tlf. 45444702

Epost: kshegg@hotmail.com


Kasserer

Gry. J. Grønvold

Tlf. 95778833

Epost: gryjg22@gmail.com


Sekretær

Liv Katrine Borge

Tlf. 99631446

Epost: livkatrine@gmail.com


Styremedlem

Hilde Slåtta Skjelbred

Tlf. 95864215

Epost: hilde.slatta-skjelbred@no.abb.com


Styremedlem

Anne C. Thyholdt

Tlf. 90777646

Epost: acthyholdt@gmail.com


Varamedlem

Karen Marie Skjelbred

Tlf. 95756191

Epost: karen_marie_8@msn.com


Varamedlem

Nina Gundersen Holm

Tlf. 92657273

Epost: nina_g_h@hotmail.com

Valgkomiteleder

Siw Connie Pedersen

Tlf. 91586416

Epost: siw.nordahl@online.no


Valgkomite

Lena Solberg

Tlf. 40052061

Epost:


Valgkomite

Odd Christian Riis
Valgkomite (vara)

Dag Petter Bentsen


Revisor

Yvonne Andresen Vangsnes
Revisor (vara)

Solveig Markussen

Tlf. 41551680

Epost: solveigmarkussen@hotmail.com

Copyright @ All Rights Reserved